KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE

REGULAMIN KONKURSU „KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE”, jest Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku.

2. Celem konkursu jest:

  1. rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych i artystycznych,
  2. dostrzeganie aspektów matematycznych w otaczającej rzeczywistości,
  3. promowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży,
  4. aktywizowani uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej.

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 2 zdjęcia.

Prace powinny dotyczyć jednego z dwóch aspektów matematyki:

  • obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, figury geometryczne),
  • praw, zasad, reguł i prawidłowości matematycznych.

5. Zgłoszenie do Konkursu polega na:

a. dostarczeniu wypełnionej karty zgłoszenia (wzór niżej),

b. dołączeniu podpisanych na odwrocie odbitek na papierze fotograficznym w formacie 13 x 18,

c. dołączeniu podpisanej imieniem i nazwiskiem płyty CD ze zdjęciami.

6. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

ul. Startowa 9

80 – 461 Gdańsk

Z dopiskiem „KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE”.

7. Termin składania prac: 30 kwietnia 2018r.

8. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników szkoły.

9. Kryteria oceny prac:

a. Zgodność z tematyką,

b. Umiejętności warsztatowe,

c. Oryginalność potraktowania tematu,

d. Walory estetyczne,

10. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

11. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów oraz wręczeniem nagród oraz dyplomów.

12. Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

13. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wstecz

Załączniki
Pobierz plik (karta_zgloszenia.pdf)karta_zgloszenia.pdf313 kB
2011 ZKPIG13 - KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE.
Powered by Joomla 1.7 Templates